Oppervlaktedesinfectie

Productvergelijking: chloortabletten (NaDCC) en Tristel Fuse Surfaces

In deze bijdrage vindt u een productvergelijking tussen chloortabletten (NaDCC) en Tristel Fuse Surfaces, een high-level oppervlaktedesinfectiemiddel.

Een infectueuze uitbraak in een zorginstelling: een groeiend probleem

Volgens de WHO vormt weerstand opgebouwd door bepaalde bacteriën, een toenemende bedreiging in onze samenleving. Het brengt ons vermogen om een eenvoudige infectie te behandelen in gevaar. Vanwege deze resistentie is men uitermate bezorgd over de doeltreffendheid van gangbare desinfecterende procedures.
Dit artikel geeft een overzicht van een aantal bacteriën en virussen die moeilijk te voorkomen zijn, en bespreekt verschillende desinfecterende procedures die kunnen gebruikt worden om een infectueuze uitbraak alsnog te voorkomen.

Tristel Fuse Surfaces … een werkbare oplossing!

Bij de aanmaak van de Tristel Fuse Surfaces oplossing conform de gebruiksaanwijzing, wordt een concentratie tot 125 ppm chloordioxide in waterige oplossing gegenereerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen restricties gelden over het aantal reinigingscycli met deze oplossing.

Lees meer

©2022 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever