Tristel Duo Surfaces

Tristel Duo Surfaces is een schuim op basis van chloordioxide (ClO2), speciaal ontwikkeld voor de reiniging én hoog niveau (high-level) desinfectie van ‘hoge’ oppervlakken. Dit schuim wordt eenvoudig aangebracht met een doekje, werkt zonder verneveling en is zichtbaar aanwezig op het oppervlak. Met een gevalideerde contacttijd van 30 seconden realiseert DUO Surfaces een hoog niveau desinfectie van het behandelde oppervlak.

Wat is het verschil tussen de droogtijd en de contacttijd van een desinfectiemiddel?

Elke desinfectiemiddel dat wordt aangebracht op een voorwerp of oppervlakte heeft een droogtijd. Met de droogtijd wordt de tijd aangegeven vanaf het moment dat het product op het te behandelen oppervlak wordt aangebracht, d.m.v. een spray of doekje, totdat het product verdampt of opgedroogd is. Vanaf dat moment is verdere inwerking op aanwezige micro-organismen zo goed als uitgesloten.

Lees meer

©2022 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever