Tristel Duo OPH

Tristel Duo OPH is een veilig en hoog niveau (high-level) desinfectiemiddel voor elk oftalmologisch medisch hulpmiddel zoals gebruikt tijdens de raadpleging op de dienst oogheelkunde.
Tristel Duo OPH biedt een eenvoudige, snelle – slechts 30 sec. – , gevalideerde en duurzame desinfectie voor semi-kritisch instrumentarium.

SARS-CoV-2: een uitdaging voor oogheelkundigen

SARS-COV-2 is een nieuw coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Tijdens de SARS-CoV-epidemie bleek traanvocht een mogelijk overdrachtsmedium te zijn. Verwacht wordt dat SARS-CoV-2 zich op vergelijkbare wijze zal verspreiden. Medische hulpmiddelen voor de oogheelkunde die in direct contact komen met het oog, vormen een verhoogd risico op transmissie van het virus. HELP DE VERSPREIDING […]

Wat is het verschil tussen de droogtijd en de contacttijd van een desinfectiemiddel?

Elke desinfectiemiddel dat wordt aangebracht op een voorwerp of oppervlakte heeft een droogtijd. Met de droogtijd wordt de tijd aangegeven vanaf het moment dat het product op het te behandelen oppervlak wordt aangebracht, d.m.v. een spray of doekje, totdat het product verdampt of opgedroogd is. Vanaf dat moment is verdere inwerking op aanwezige micro-organismen zo goed als uitgesloten.

Genormeerde testen voor desinfectantia: de verschillende fasen op een rijtje

Elk desinfectiemiddel beroept zich op een bepaalde werkzaamheid t.a.v. een micro-organisme. Die werkzaamheid wordt in een wettelijke Europese norm vastgelegd. Om zich te kunnen beroepen op een bepaalde norm moet het desinfectans worden getest a.d.h.v. verschillende criteria, afhankelijk van het producttype.

Tristel Duo OPH en haar compatibiliteit met oftalmologische instrumenten (update december 18)

Tristel duo OPH maakt gebruik van de gepatenteerde chloordioxide chemie van Tristel. Een van de vele troeven van deze samenstelling is de compatibiliteit met het oogheelkundig materiaal van de toonaangevende fabrikanten. In dit artikel vindt u een overzicht van deze fabrikanten en de oogheelkundige instrumenten.

Hou een oogje op oogheelkunde

Het is de plicht van professionals in de oogheelkundige sector om, voor de veiligheid van patiënten en personeel, het hoogste niveau van infectiebeheersing na te streven. Dit document geeft een overzicht van pathogenen die ziekten en infecties veroorzaken, gevolgd door een overzicht van desinfectieprocedures, om zo bij te dragen tot een verhoogd algemeen bewustzijn.

Lees meer

©2020 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever