Anaconda - innovatie in sedatie

AnaConDa – Sedatie van geïntubeerde en geventileerde patiënten door inhalatie van anesthetische gassen

  • Geschikt voor elke moeilijke en/of diepe en/of lange sedatie
  • Zeer goed controleerbaar sedatieniveau
  • Geen gewenning en geen accumulatie door de patient
  • Krachtige bronchodilatatie
  • Gevalideerd cardioprotectief effect (met sevofluraan)
  • Wetenschappelijke publicaties beschikbaar, cf.  http://www.sedanamedical.com
  • Nauwelijks enige metabole belasting voor lever en nieren
  • Veilig gebruik van gas op de dienst Intensieve Zorg voor personeel, dankzij het AnaConDa-gesloten circuit
  • Waarborgt een goede hemodynamische stabiliteit

Volatiele anesthetica als sedativa met AnaConDa: een technische evaluatie

Een introductie voor de technische evaluatie van de geschiedenis, de ontwikkeling en de prestaties van “AnaConDa” voor het afleveren van volatiele anesthetica in intensieve en postoperatieve zorg.

Inhalatiesedatie bij ARDS-patiënten met behulp van isofluraan en het AnaConDa-systeem.

De potentiële voordelen van het verdoven met Isofluraan met behulp van het AnaConDa-systeem voor patiënten met ARDS in vergelijking met propofol of midazolam.

Samenvatting van het onderzoeksrapport: Inhalatie sedatie met kleine teugvolumes onder venoveneuze ECMO

In deze retrospectieve analyse zochten de onderzoekers naar bestanden van patiënten die inhalatie sedatie onder venovenous extracorporale membraan oxygenator (vv-ECMO) ondersteuning kregen vanwege longfalen.

Lees meer

©2022 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever