Rapport

Hieronder vindt u een overzicht van onze diepgaande rapporten. In onze gepubliceerde rapporten wordt een probleem weergeven en een oplossing geboden.

Er is geen vrije chloor aanwezig in Tristel Fuse Surfaces

Op de vraag of er vrije chloor aanwezig is in Tristel Fuse Surfaces is het antwoord heel eenvoudig: door de aard en samenstelling van de hier gebruikte zoutoplossing (natriumchloriet) wordt vorming van vrije chloor vermeden.

Productvergelijking: chloortabletten (NaDCC) en Tristel Fuse Surfaces

In deze bijdrage vindt u een productvergelijking tussen chloortabletten (NaDCC) en Tristel Fuse Surfaces, een high-level oppervlaktedesinfectiemiddel.

Een infectueuze uitbraak in een zorginstelling: een groeiend probleem

Volgens de WHO vormt weerstand opgebouwd door bepaalde bacteriën, een toenemende bedreiging in onze samenleving. Het brengt ons vermogen om een eenvoudige infectie te behandelen in gevaar. Vanwege deze resistentie is men uitermate bezorgd over de doeltreffendheid van gangbare desinfecterende procedures.
Dit artikel geeft een overzicht van een aantal bacteriën en virussen die moeilijk te voorkomen zijn, en bespreekt verschillende desinfecterende procedures die kunnen gebruikt worden om een infectueuze uitbraak alsnog te voorkomen.

Volatiele anesthetica als sedativa met AnaConDa: een technische evaluatie

Een introductie voor de technische evaluatie van de geschiedenis, de ontwikkeling en de prestaties van “AnaConDa” voor het afleveren van volatiele anesthetica in intensieve en postoperatieve zorg.

HPV: overdracht en desinfectie

Het humaan papilloma virus (HPV) is wereldwijd de meest overdraagbare SOA. Een gedegen desinfectie van het medisch materiaal kan de risico’s op HPV bij patiënten, tijdens een invasief echo-onderzoek, drastisch verlagen. In deze bijdrage krijgt u na een korte introductie over HPV meer uitleg over hoe de producten van Tristel de overdracht van HPV kunnen helpen voorkomen.

Lees meer

©2019 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever