Samenvatting van het onderzoeksrapport: Inhalatie sedatie met kleine teugvolumes onder venoveneuze ECMO

De achtergrond van dit onderzoek

Inhalatie sedatie is een opkomende methode voor sedatie op de lange termijn in intensive care-therapie. Er zijn aanwijzingen dat deze manier van sedatie gemakkelijk te controleren is en mogelijk gunstig is in vergelijking met intraveneuze sedatie. Toch is er weinig bekend over het gebruik bij patiënten met een aangetaste longfunctie. In deze retrospectieve analyse zochten we naar bestanden van patiënten die inhalatie sedatie onder venovenous extracorporale membraan oxygenator (vv-ECMO) ondersteuning kregen vanwege longfalen.

Onderzoeksmethode

Na ethische goedkeuring is er door de onderzoekers in 2015 een retrospectieve analyse uitgevoerd van patiënten die vv-ECMO-ondersteuning en inhalatie sedatie kregen in de chirurgische ICU. Isofluraan werd toegediend via het AnaConDa®-systeem. Sedatie werd getest met behulp van de Richmond Agitation and Sedation-schaal (RASS).

Onderzoeksresultaten

7 patiënten werden geïdentificeerd. De mediane leeftijd was 50 jaar (26/70 jaar). Allemaal mannen. De mediane ECMO-runtime was 129 uur (37/1008 uur) en het overlevingspercentage was 57,9%. De dosis isofluraan was 1,7 ml / uur (0,8 / 4,0 ml / uur), resulterend in uitademingsconcentraties van 0,8 vol% (0,3 / 1,8 vol%), inspiratoir van 0,6 vol% (0,1 / 1,4 vol%). Hogere concentraties van isofluraan waren geassocieerd met een verhoogde diepte van sedatie (expiratoire p = 0,016; inspiratoire p = 0,027; gemiddelde p = 0,015). Met een teugvolume lager dan 350 ml was associatie nog steeds aanwezig voor expiratoire en gemiddelde concentraties van isofluraan (expiratoire p = 0,031; inspiratoire p = 0,082; gemiddelde p = 0,039).

Conclusies

Dit is de eerste studie die aantoont dat inhalatieve concentraties van isofluraan geassocieerd zijn met de diepte van sedatie bij patiënten met longfalen. De onderzoekers konden aantonen dat zelfs met grote effecten in de longmechanica en op functies gerichte sedatie met vluchtige anesthetica mogelijk is en er een dosis-responsrelatie lijkt te bestaan.

Deze samenvatting is vertaald vanuit het Engels. De oorspronkelijke titel is: Inhalative sedation with small tidal volumes under venovenous ECMO1 en vindt u op Springer Link.

Surf naar de AnaConDa productpagina voor meer informatie

AnaConDa

  1. Rand, A., Zahn, P.K., Schildhauer, T.A. et al. J Artif Organs (2018) 21: 201. https://doi.org/10.1007/s10047-018-1030-9
Deel dit artikel:

Marketing-team

Dit bericht is geschreven op 1 juli 2018 door Marketing-team.

Over Marketing-team

Overzicht artikelen geschreven door Marketing-team

©2021 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever