Tristel-chloordioxide is werkzaam tegen virussen zoals het coronavirus

De uitbraak van een nieuwe stam, het zogenaamde “2019-novel coronavirus” (afgekort tot 2019n-CoV), dat zijn oorsprong vindt in Wuhan (China), heeft geleid tot minstens 362 sterfgevallen en meer dan 17.491 bevestigde besmettingen (situatie op 3 februari 2020). Ook andere landen in Azië hebben gevallen gemeld. Dat geldt eveneens voor de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Australië.

HOE KAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS WORDEN VOORKOMEN?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deelt mee dat de beste methoden om de verspreiding van CV te voorkomen de volgende zijn:

  • Doeltreffende maatregelen inzake infectiepreventie
  • Een goede handhygiëne
  • Personen mijden met griepachtige symptomen
  • Ervoor zorgen dat vlees en eieren grondig worden gekookt
  • Onbeschermd contact met vee en wilde dieren vermijden (WHO.int, 2020)

WAAROM IS HET CORONAVIRUS EEN MICROBIËLE BEDREIGING?

De Chinese nationale gezondheidscommissie heeft het virus geclassificeerd als een klasse A-ziekte, wat betekent dat de autoriteiten patiënten in quarantaine kunnen plaatsen en de getroffen gebieden kunnen afsluiten.
Deze uitbraak valt samen met het Chinese nieuwjaarsfeest. Veel mensen gaan dan op reis, waardoor het virus zich sneller kan verspreiden.
Er is aangetoond dat overdracht van mens op mens mogelijk is. Het virus werd immers aangetroffen bij verschillende leden van eenzelfde gezin.

Bij andere CV-stammen is aangetoond dat ze stabiel zijn op oppervlakken en via fomieten overgedragen kunnen worden. Het is daarom mogelijk dat besmetting met 2019n-CoV via deze route kan plaatsvinden.

2019n-CoV is een nieuwe stam die nog niet eerder bij mensen is vastgesteld. Onderzoekers stellen alles in het werk om gelijke tred te houden met het muterende virus.

HOE KAN TRISTEL HELPEN?

De beste manier om de verspreiding van het virus te voorkomen is een doeltreffende infectiepreventie. De chloordioxideproducten van Tristel zijn virusdodend1 en zijn werkzaam tegen alle virale stammen, waaronder ook coronavirussen.

SPORENDODENDE DESINFECTIEMIDDELEN VOOR OPPERVLAKKEN

Fuse for Surfaces is werkzaam tegen het coronavirus

Tristel Fuse for Surfaces
Voor grote oppervlakken zoals vloeren en wanden, werkzaam met een contacttijd van vijf minuten.
Meer info

 

Tristel Jet is werkzaam tegen het coronavirusTristel Jet
Voor oppervlakken rondom de patiënt, zoals matrassen, bedrails, infuusstandaarden en patiëntbewakingsapparatuur, werkzaam met een contacttijd van één minuut.
Meer info

 

DESINFECTANTIA VOOR INSTRUMENTEN

Voor de high-level desinfectie van instrumenten, met inbegrip van instrumenten gebruikt voor het nemen van virusmonsters.

Tristel Stella en Fuse for Stella
Voor de geautomatiseerde desinfectie van endoscopen en sondes met één of zonder werkkanaal, met een contacttijd van vijf minuten.
Meer info

 

Tristel Trio Wipes System is werkzaam tegen het coronavirus

Tristel Trio Wipes System
Voor de handmatige desinfectie van semikritische instrumenten zonder werkkanaal, met een contacttijd van 30 seconden.
Meer info

 

Tristel Duo ULT is werkzaam tegen het coronavirus

Tristel Duo ULT
Voor invasieve en niet-invasieve echoprobes, met een contacttijd van 30 seconden.
Meer info

 

 

BRONNEN

Cdc.gov. (2020). Novel Coronavirus 2019 | CDC. [online] Beschikbaar op: https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html [Bezocht op 17 januari 2020].

Chilvers, M., McKean, M., Rutman, A., Myint, B., Silverman, M. and O’Callaghan, C. (2001). The effects of coronavirus on human nasal ciliated respiratory epithelium. European Respiratory Journal, 18(6), pp.965-970. Fehr AR, Perlman S. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. Methods Mol Biol. 2015;1282:1–23. doi:10.1007/978-1-4939-2438-7_1

Medical News Today. (2020). Coronaviruses: Symptoms, treatments, and variants. [online] Beschikbaar op: https://www.medicalnewstoday.com/articles/256521.php [Bezocht op 21 januari 2020]. nhs.uk. (2020). SARS (severe acute respiratory syndrome). [online] Beschikbaar op: https://www.nhs.uk/conditions/sars/ [Bezocht op 21 januari 2020].

Who.int. (2020). Coronavirus. [online] Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/coronavirus [Bezocht op 17 januari 2020].

  1. Alle producten zijn getest op hun virusdodende werking volgens de Europese norm EN 14476. De productactiviteit bij een aantal testvirussen – poliovirus type 1, adenovirus type 5 en Murine norovirus – bevestigt de werkzaamheid van Tristel-desinfectiemiddelen tegen alle virale virusstammen, waaronder ook coronavirussen.
Deel dit artikel:

Marketing-team

Dit bericht is geplaatst op 3 februari 2020 door Marketing-team.

Over Marketing-team

Overzicht artikelen geplaatst door Marketing-team

©2022 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever