Inhalatiesedatie bij ARDS-patiënten met behulp van isofluraan en het AnaConDa-systeem.

Inhalatie sedatie bij proefpersonen met ARDS die een continue laterale rotatietherapie ondergaan.

Introductie tot het onderzoek

In april 2018 is in het vakblad RESPIRATORY CARE een artikel verschenen over de potentiële voordelen van isofluraan voor patiënten met ARDS in vergelijking met propofol of midazolam. Het praktische gebruik tijdens continue laterale rotatietherapie is tot op heden onbekend. Daarom werd de vergelijking gemaakt tussen isofluraan met propofol en midazolam met betrekking tot sedatiediepte (per de Richmond Agitation-Sedation Scale), opioïdeconsumptie, longfunctie en hemodynamiek bij patiënten die werden behandeld met continue laterale rotatietherapie.

Onderzoeksmethoden

38 opeenvolgende kritisch zieke chirurgische patiënten werden retrospectief bestudeerd met behulp van een ziekenhuisdatabase. Alle proefpersonen leden aan ARDS en werden behandeld met continue laterale rotatietherapie tussen mei 2010 en september 2013. Negentien patiënten werden verdoofd met propofol of midazolam en vergeleken met 19 proefpersonen die verdoofd werden met isofluraan met behulp van het AnaConDa-systeem.

De onderzoeksresultaten

Isofluraan-sedatie resulteerde in aanzienlijk lagere Richmond Agitation-Sedation Scale-scores vergeleken met propofol of midazolam. Ondanks diepe sedimentatie van isofluraan kan de consumptie van opioïden aanzienlijk worden verminderd. Spontane ademhaling was bij 90% van de proefpersonen mogelijk bij isofluraan sedatie vergeleken met 16% van de proefpersonen verdoofd met propofol of midazolam. Het verschil tussen de maximale inademingsdruk en PEEP was significant afgenomen na 24 uur sedatie met isofluraan. Oxygenatie (PaO2 / FIO2) verbeterde in beide groepen. Hemodynamica en de behoefte aan vasopressor therapie waren vergelijkbaar tussen groepen.

De conclusie van dit onderzoek

Deze studie ondersteunt de haalbaarheid van isofluraan sedatie met behulp van continue laterale rotatietherapie.

getekende afbeelding van patiënt en de opstelling met de AnaConDa voor sedatie van Patiënt met ARDS

Deze samenvatting is vertaald vanuit het Engels en verscheen op PubMed. Lees de orginele versie van de abstract op PubMed. De originele titel van het onderzoek luidt als volgt: Inhalation Sedation in Subjects With ARDS Undergoing Continuous Lateral Rotational Therapy en verscheen in april 2018 in het vakblad RESPIRATORY CARE.

Lees meer over AnaConDa

Meer informatie over AnaConDa

Deel dit artikel:

Marketing-team

Dit bericht is geplaatst op 4 augustus 2018 door Marketing-team.

Over Marketing-team

Overzicht artikelen geplaatst door Marketing-team

©2021 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever