Aanbevelingen voor de beheersing en preventie van Clostridium difficile-infecties in zorginstellingen

De Hoge Gezondheidsraad van België 1 geeft in dit wetenschappelijk rapport aangaande het volksgezondheidsbeleid, specifieke aanbevelingen aan Belgische gezondheidszorginstellingen voor de preventie en beheersing van infecties met Clostridium difficile in zorginstellingen.

Hieronder vindt u de samenvatting en conclusie van dit rapport. Het originele document kunt u hiernaast downloaden. De integrale versie van dit advies kan gedownload worden van de website: www.hgr-css.be

Samenvatting

Clostridium difficile-infecties (CDI) worden gekenmerkt door darmletsels veroorzaakt door toxinogene Clostridium difficile-stammen die meerdere verschillende toxines produceren.
CDI’s treden slechts op na een reeks specifieke verschijnselen (darmdysbiose + productie van toxines + receptiviteit van de gastheer); diarree en pseudomembraneuze colitis (PMC) zijn de meest belangrijke klinische verschijnselen. Binnen zorginstellingen zijn CDI’s een aandachtspunt voor de volksgezondheid, gezien hun stijgende incidentie.

De huidige aanbevelingen, bestemd voor de verantwoordelijken van zorginstellingen, werden samen met het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) uitgewerkt en op basis van zijn recente epidemiologische rapporten.
Hoewel de deelname aan de nationale surveillance optioneel geworden is, wordt het aanbevolen om, gezien de stijgende incidentie van Clostridium difficile, een lokale surveillance te handhaven.

Verschillende diagnosetechnieken zijn beschikbaar (detectie van toxines, aantonen van C. difficile, PCR {polymerase chain reaction}, typering, enz.) en in de aanbevelingen wordt een optimaal beslissingsschema voor de biologische diagnose van CDI aangereikt.

De risicofactoren hangen samen met de antibioticatherapie (type, duur), maar ook en meer in het algemeen met alles wat het ecosysteem van het maag-darmstelsel wijzigt. Ook de factor “gastheer” moet in aanmerking worden genomen (leeftijd, infecties en onderliggende ziektes, immunosuppressie, malnutritie, enz.), evenals in zekere zin de onmiddellijke omgeving (in het kader van een ziekenhuisopname).

De preventie van CDI vergt een multimodale strategie inbegrepen een aanpassing van het antibioticabeleid (restrictie, onderbreking), een vroegtijdige en aangepaste behandeling en natuurlijk een preventie van de overdracht.

Wat dit laatste betreft wordt met aandrang gewezen op het belang van het opvolgen en het strikt toepassen van de algemene voorzorgsmaatregelen (handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.) en bijkomende contactmaatregelen, zelfs in het geval van asymptomatische patiënten (of in afwachting van een bevestiging).

Talrijke recente studies suggereren immers dat deze laatste aan de oorsprong kunnen liggen van nieuwe gevallen van CDI (besmetting van de huid, omgeving). Buiten een epidemische context wordt het aanbevolen om de kamer van de patiënt met een CDI dagelijks te reinigen en ontsmetten met een sporendodend product. Protocollen worden voorgesteld.

Tot slot vestigt de HGR de aandacht op de definitie van een epidemie en beveelt maatregelen aan in functie van de aangetroffen situatie gaande van maatregelen in eerste lijn (situatie onder controle) tot de laatste ultieme maatregel, een volledige opnamestop voor de afdeling totdat de laatste gekoloniseerde patiënt ontslagen is.

Preventie

Deze grafiek toont de natuurlijke geschiedenis van Clostridium difficile infecties en de multimodale strategie voor preventie en beheersing

Natuurlijke geschiedenis van Clostridium difficile infecties en de multimodale strategie voor preventie en beheersing

Overdrachtspreventie

Algemene voorzorgsmaatregelen bij alle patiënten/bewoners

 

Deze tabel geeft een overzicht van de algemene voorzorgsmaatregelen voor de preventie en beheersing van Clostridium difficile-infecties

Algemene voorzorgsmaatregelen voor de preventie en beheersing van Clostridium difficile-infecties

Aanvullende contactmaatregelen

De contactvoorzorgen hebben betrekking op: kamerkeuze van de patiënt, type persoonlijk beschermingsmiddel, in het bijzonder het dragen van handschoenen, reiniging en ontsmetting van de omgeving, ontsmetting van het materiaal en de uitrusting van de kamer, behandeling van eetgerei en dienblad gebruikt bij de maaltijden, vervoer van de patiënt/bewoner en tenslotte houding van de bezoekers.

Preventie en beheersing van CDI via een bundel onontbeerlijke maatregelen:

  • De antbioticatherapie van de patiënt herzien en het voorschrijfgedrag voor antibiotica op de afdeling verbeteren.
  • Contactvoorzorgen:
    – éénpersoonskamer met individueel toilet
    – handschoenen en handhygiëne door wassen met neutrale zeep gevolgd door inwrijving met  handalcohol;
    – optimalisatie van reiniging en ontsmetting van kamers met een sporendodend middel.

Tristel Fuse Surfaces .. bewezen effectief tegen Clostridium difficile-infecties

Tristel Fuse Surfaces, op basis van chloordioxide (ClO2), is een performant hoog niveau (high-level) oppervlaktedesinfectiemiddel met licht reinigende werking.
Het is bewezen werkzaam tegen een breed spectrum van micro-organismen, waaronder Clostridium difficile met een contacttijd van slechts 5 minuten. Het is bovendien zeer eenvoudig in gebruik – naspoelen is niet nodig – en is hierdoor hét alternatief voor de gangbare toxische of irriterende desinfectieproducten (aldehyden, perazijnzuur, chloor) voor grotere oppervlakken in kritische zones.

Meer lezen?

  1. Hoge Gezondheidsraad. Aanbevelingen voor de beheersing en preventie van Clostridium difficile-infecties in zorginstellingen. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9345.
Deel dit artikel:

Marketing-team

Dit bericht is geplaatst op 15 oktober 2018 door Marketing-team.

Over Marketing-team

Overzicht artikelen geplaatst door Marketing-team

©2022 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever