Productvergelijking: chloortabletten (NaDCC) en Tristel Fuse Surfaces

In deze bijdrage, vindt u in onderstaande tabel een productvergelijking tussen chloortabletten (NaDCC) en Tristel Fuse Surfaces, een high-level oppervlaktedesinfectiemiddel op basis van de gepatenteerde chloordioxide-chemie van Tristel, op het gebied van samenstelling, gebruik, efficiëntie enz.

 NaDCCTristel Fuse Surfaces
Actieve bestanddelenChloorChloordioxide
Het hoofdbestanddeel werkt door chlorineringEenvoudige molecule O-Cl-O die d.m.v de kracht van zuurstof een cel vernietigt door lysis
- Actief chloor
Het is aangetoond dat chloorhoudende organische verbindingen op lange termijn mogelijke gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken, zoals de productie van Trihalomethanen of Chlorofenolen.
- Geen vrije chloor
- Het actieve bestanddeel is sporicide
Door de fabrikant beoogd gebruik
• Algemene hygiëne van de omgeving
• Algemene desinfectie van de klinische omgeving
• Desinfectie van roestvrijstalen instrumenten, gootstenen en afvoeren
• Desinfectie van bloedvlekken
Ontwikkeld voor high-level sporicide desinfectie van kritische zones in de zorgsector
Gezondheid en veiligheid Gevarenidentificatie
• Contact met ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken
• Schadelijk na inslikken
• Na contact met zuren komen toxische gassen vrij
• Irriterend voor ogen en luchtwegen
• Zeer toxisch voor aquatische organismen
Gevarenidentificatie
• Maakt chloordioxide aan
Mogelijke symptomen
• Contact met de huid: kan irritatie en roodheid veroorzaken
• Contact met de ogen: irritatie en roodheid
• Inademing: kan hoest of een piepende ademhaling veroorzaken. Kan verstopping van de longen veroorzaken, met ernstige ademhalingsmoeilijkheden tot gevolg. Kan mogelijk leiden tot bewustzijnsverlies of stuipen.
Mogelijke symptomen
Onbekend
Risicozinnen
• Contact met ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken
• Na contact met zuren komen toxische gassen vrij
• Irriterend voor ogen en luchtwegen
• Schadelijk voor aquatische organismen. Kan op lange termijn nefaste gevolgen veroorzaken aan het aquatisch milieu.
• Vermijd lozing in het milieu
• Vermijd contact met kledij
• Vermijd langdurig contact met roestvrij staal
Risicozinnen
• Geen


• geen schadelijk omgevingseffect gekend
Behandeling en bescherming
• Zorg voor een voldoende geventileerde werkomgeving
• Draag geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen
• Draag een veiligheidsbril
• Draag beschermende handschoenen
• Voorzie een beschermende sluiting met elastische manchetten en gesloten hals
Behandeling en bescherming
• Vermijd contact met de ogen en een langdurig contact met de huid
• Draag handschoenen in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol
VoorbereidingTabletten
• De voorbereidingsinstructies verschillen afhankelijk van de tabletgrootte en het vereiste niveau van werkzaamheid of toepassing
• Gebruik altijd de juiste verdunningen
• De tabletten moeten volledig opgelost zijn vóór gebruik
Zakjes
• Vouw het zakje dwars op de stippellijn en knijp stevig in één zijde tot de scheiding doorbroken is.
• Gedurende 60 seconden mixen
• In 5 liter koud water gieten
• Ingewikkelde grafieken, afhankelijk van de tabletgrootte, de desinfectiezone en het niveau van microbiële besmetting (hoe kan een verpleegkundige of iemand van het schoonmaakpersoneel deze vragen beantwoorden?)
• De tabletten hebben tijd nodig om op te lossen, vooral bij een hoge concentratie van de oplossing (d.w.z. een hoog aantal tabletten)
• Eén zakje, één verdunning = exacte oplossingsconcentratie zonder berekeningen
• Veilige activering van beide componenten in het zakje
• Hoogste niveau van werkzaamheid = infectiepreventie
Concentratie van de geactiveerde oplossing• 0.1% (1,000 ppm) – algemene klinische omgeving
• 1% (10,000ppm) – Desinfectie van gelekt bloed
0.012 % - sporicide high-level desinfectie van kritische zone in een zorginstelling
Contacttijd (niet gespecificeerd in gebruikersinstructies)De contacttijd varieert naargelang de concentratie van de geactiveerde oplossing en van het verwachte effect (varieert van 5 tot 20 minuten)5 minuten
VerpakkingDoosje met 30 tot 600 tabletten, van 0,5g, 1,7g of 2,5g1 karton met 40 zakjes : goed voor 200 liter desinfecterende oplossing
Effectiviteit van de geactiveerde oplossing • Bactericide: 5 min à 0,1%
• Virucide: 20 min @ 0,5%
• Sporicide: 10 min @ 1%
• Bactericide: 5 min @ 0.012%
• Fungicide: 5 min @ 0.012%
• Virucide: 5 min @ 0.012%
• Mycobactericide: 5 min @ 0.012%
• Sporicide: 5 min @ 0.012%
• Geen bewezen werkzaamheid tegen mycobacteriën (bijv. tuberculose). In sommige ziekenhuisprotocollen wordt benadrukt dat het gebruik niet aanbevolen is tegen tuberculose
• Loopt tegen de praktische kwestie aan om het oppervlak gedurende 10-20 minuten nat te houden
• Sporicidewerkzaamheid vereist een significant hogere concentratie
• Geen toegang tot testrapporten, wat zijn de contactmomenten en concentraties in testrapporten, hoe oud zijn de tests, enz
• Uniforme contacttijd van 5 minuten voor alle micro-organismen
• Gevalideerd volgens de meest recente Europese Normen voor medische toepassingen
Stockage en houdbaarheid• Zorg voor een goed geventileerde bergruimte
• Houd het recipïent goed afgesloten
• Vermijd contact met water of vocht
• Ongeopende verpakking – 2 jaar houdbaarheid
• Dagelijks aanmaken: giet ongebruikte oplossing weg binnen de 24u
• Buiten het bereik van direct zonlicht bewaren
• Geen gevaarlijke afbraakproducten (breekt af tot een eenvoudige zoutoplossing)
• Houdbaarheid van 2 jaar
• Aanbevolen eenmalig gebruik
• De oplossing blijft 1 dag stabiel
PRIJSVoor een realistische prijsberekening moet de vergelijking gemaakt worden o.b.v. een oplossing met een verdunning van 10.000 ppm, incl. de noodzakelijke beschermende uitrustingEén enkele prijs voor alle toepassingen, zonder verborgen extra's, afwijkende verdunningen of langere contacttijden

Bijkomende opmerkingen:
– pH heeft een grote invloed op de antimicrobiële activiteit van chloor in een oplossing. Een toename van de pH verlaagt de biocidale activiteit van het chloor aanzienlijk, en een afname van de pH verhoogt deze activiteit.
– Temperatuur heeft ook een belangrijk effect op de werkzaamheid: chloor heeft de neiging effectiever te zijn bij hogere temperaturen (45-50ºC)

Tristel Fuse Surfaces, een karton met 40 zakjes high-level oppervlaktedesinfectiemiddel. Een uitstekend alternatief voor chloortabletten

Tristel Fuse Surfaces: voor een veilige en eenvoudige high-level oppervlaktedesinfectie

 

 

Meer lezen?

Tristel Fuse Surfaces, op basis van chloordioxide (CIO2), is een performant hoog niveau (high-level) oppervlaktedesinfectiemiddel met reinigende werking. Het is een snel én eenvoudig alternatief voor de gangbare toxische of irriterende desinfectieproducten (aldehyden, perazijnzuur, chloor) voor grotere oppervlakken, zoals muren en vloeren, in kritische zones.

Meer lezen

Deel dit artikel:

Marketing-team

Dit bericht is geplaatst op 27 augustus 2018 door Marketing-team.

Over Marketing-team

Overzicht artikelen geplaatst door Marketing-team

©2022 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever