Wat is het verschil tussen de droogtijd en de contacttijd van een desinfectiemiddel?

contact tijd van medisch desinfectiemiddel op basis van chloordioxide van Tristel

Elk desinfectiemiddel dat wordt aangebracht op een voorwerp of oppervlakte heeft een droogtijd. Met de droogtijd wordt de tijd aangegeven vanaf het moment dat het product op het te behandelen oppervlak wordt aangebracht, d.m.v. een spray of doekje, totdat het product verdampt of opgedroogd is. Vanaf dat moment is verdere inwerking op aanwezige micro-organismen zo goed als uitgesloten.

Er zijn producenten van ontsmettingsmiddelen die claimen dat er sprake is van een “remanente” werking, maar hier bestaan geen wetenschappelijke normen voor. Hierdoor is een opgegeven contacttijd die de normale droogtijd overschrijdt in de praktijk volkomen zinloos.

Hoe lang is de droogtijd voor een oppervlakte-desinfectiemiddel?

Een normale droogtijd situeert zich onder normale omstandigheden van atmosferische druk en temperatuur (25°C) rond de 5 minuten.  Afhankelijk van de samenstelling van deze producten kan hier enige variatie op zitten, maar gezien al deze oplossingen van nature « waterig » zijn, is 5 minuten redelijk.

Met andere woorden, een desinfectiemiddel dat zichzelf aanprijst als bijvoorbeeld ‘Werkzaam in 15 minuten tegen een bepaald virus’, zal bij een oppervlaktedesinfectie die werkzaamheid in de praktijk nooit hard kunnen maken. Anders gezegd, een dergelijk desinfectiemiddel beantwoordt in de praktijk niet aan wat het etiket beweert.

Naspoelen met water bij desinfectiemiddelen?

Bijna alle desinfectiemiddelen laten na droogtijd een vaste substantie achter die mogelijks schadelijk is voor mens en/of milieu. Naspoelen met water is dus aangewezen.

Een uitzondering op deze regel wordt gevormd door desinfectiemiddelen die zich kenmerken door een tweefasige oplossing van gas in water. Chloordioxide (Tristel Ltd.) is zo een molecule die – na een chemische reactie tussen citroenzuur en een zoutoplossing – beschikbaar is als gas, opgelost in water. Met als gevolg: water verdampt samen met het daarin aanwezige gas. Naspoelen is hier dus niet nodig.

De droog- en contacttijd van de producten van Tristel

Bekijk het volledige Tristel productaanbod via onderstaande button.

Tristel productoverzicht

Deel dit artikel:

Bart Leemans

Dit bericht is geschreven op 22 oktober 2018 door Bart Leemans.

Over Bart Leemans

Overzicht artikelen geschreven door Bart

©2021 tristel.com - Ontwikkeld door RobONTWERPT in samenwerking met Joyce Wever